Recuperări creanțe

f05Recuperarea creanțelor este un proces dificil aproape pentru orice afacere, indiferent de domeniul de activitate. Societatea noastră vă oferă servicii de recuperări creanțe, efectuând demersuri de recuperare a oricărui tip de creanță/debit/datorie pe care o aveți restantă. Lucrăm numai pe bază de onorariu de succes!

Aducem valoare

În realizarea acestui deziderat, vă oferim servicii profesioniste care au drept scop încasarea, într-un cadru organizat, într-un timp cât mai scurt și într-un procent cât mai mare, a sumelor pe care societatea dumneavoastră le are de recuperat de la alte persoane fizice sau juridice, oferindu-vă inclusiv posibilitatea încasării imediate a unor sume de bani prin cesionarea creanțelor către societatea noastră sau către alte persoane juridice cu acest profil de activitate.

Pentru serviciile de recuperare creanțe percepem un comision exclusiv de succes din valoarea recuperată, comision ce poate fi negociat în funcție de complexitatea cazurilor, de valoarea creanței si de scadență etc.

 

Comision Exclusiv de Succes din Valoarea Recuperată
Scadența în zile Suma în RON
1000 – 10.000 10.001 – 25.000 25.001 – 45.000 45.001 – 70.000 70.001 – 100.000 100.001
0 – 30 7% 6% 5% 4% 3% 2%
31 – 60 8% 7% 6% 5% 4% 3%
61 – 120 9% 8% 7% 6% 5% 4%
121 – 210 10% 9% 8% 7% 6% 5%
211 – 360 12% 11% 10% 9% 8% 7%
361 – 540 14% 13% 12% 11% 10% 9%
541 – 720 15% 14% 13% 12% 11% 10%
721 – 900 16% 15% 14% 13% 12% 11%
901 – 1080 17% 16% 15% 14% 13% 12%
Procent/Onorariu pentru debitorii aflați în insolvență sau faliment
20%
Procent/Onorariu din penalitățile recuperate
25%
Procent/onorariu din suma prescrisă
33%

 

Abordarea noastră

1. Etapa pre-litigioasă, în care se încearcă recuperarea sumei restante pe cale amiabilă, fără intervenția instanțelor de judecată,
prin una sau mai multe din următoarele metode:

  • i1 Analiza situației debitorului
  • i1 Notificarea debitorilor
  • i1 Contactarea telefonică a debitorilor
  • i1 Convocare la conciliere directă prealabilă a debitorilor, întâlniri directe cu aceștia
  • i1 Negocieri, eșalonări de plată în condiții avantajoase

 

2. Etapa litigioasă, în care demersurile în vederea recuperării creanței se fac în fața instanței de judecată sau a organelor de executare, după caz:

  • i1 Demersuri la Instanțele Judecătorești pentru obținerea titlurilor executorii
  • i1 Posibilitatea avansării de către societatea noastră a cheltuielilor ocazionate de demersurile pentru recuperarea creanțelor, cu excepția taxei de timbru datorate către stat, în situația în care creanța devine litigioasă
  • i1 Asistarea și reprezentarea în Instanțele de toate gradele, de către avocați și consilieri juridici, cu o vastă și bogată experiență în domeniul recuperărilor de creanțe, în dreptul comercial, bancar, asigurări etc.
  • i1 Demersuri pentru punerea în executare a titlurilor