Colectări creanțe

f05Acest serviciu se adresează, în special, companiilor mari, care emit lunar un număr foarte mare de facturi, societatea noastră oferindu-vă posibilitatea externalizării serviciului de urmărire/încasare a creanțelor curente – creanțe a căror vechime nu depășește, de regulă, 45 de zile.

Proceduri bine definte

Colectarea creanțelor presupune transmiterea către clienții companiei dumneavoastră a două notificări scrise succesive, la un interval de 7 zile, prin care se aduce la cunoștința acestora suma restantă, precum și modalitățile în care aceasta poate fi achitată (conturile bancare deschise pe numele societății dumneavoastră). Aveți posibilitatea de a include în pachetul de servicii oferit de noi și contactarea telefonică a clienților dumneavoastră..

Indiferent de suma încasată prin acest serviciu, societatea dumneavoastră va achita doar contravaloarea abonamentului lunar, stabilit la încheierea contractului în funcție de numărul facturilor/clienților dumneavoastră.

În cazul în care, în urma notificărilor de colectare creanțe, rămân sume neîncasate, societatea noastră vă oferă posibilitatea de a apela la serviciul Recuperări creanțe.